Please recite Psalms 20, 30, 88, 121, and 130.

Chaim Avraham ben Shifrah Zisel

Yehudah Yudel ben Miriam Gittel

Nasan ben Korina

Zev ben Leah

Avner Chaviv ben Chedvah

David ben Shima

Shemaryahu Yosef Chayim ben Pesha Miriam

Yechezkel Shraga ben Esther

Mordechai ben Rivkah

Menachem Mendel ben Sima Brachah

Rabbi Yitzchak Mordechai ben Rose Nizha

Dov Ber ben Chayah Gittel

Yaakov ben Chanah Dinah

David Mordechai ben Beila Rivkah

Yair ben Sarah

Meir Yisrael ben Breina Rachel

Mordechai Aryeh ben Leah Sarah

Chaim ben Chayah Liba

Refael Aharon ben Basyah

Yehudah Meir ben Yakira

Markiel ben Burcho

Geta bas Rinah

Chanah Chayah bas Leah

Efrat bas Oshra

Karen bas Rachel

Adinah Adele Yael bas Leah

Evon bas Sally

Rachel bas Esther

Esther Hadassah bas Devorah

Miriam bas Selma

Rachel Chayah bas Yehudis

Rivkah bas Sarah

Sharoni Chanah bas Liora

Liora Reia bas Ilana

Tamar bas Miriam

Miriam Margarita bas Esther

Angela bas Tamarah

Rosa bas Osnat

Maya bas Isabella

Peninah bas Tzivyah

Sveta Chayah bas Mazal

To add names of individuals who need a r’fuah sh’leimah to next week’s T’hilim column, please email to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. and complete the Google form.